Please reload

Kocaeli Kitap Fuarında Sosyal Medyanın Dilini Konuştuk

May 24, 2015

1/3
Please reload

Manevi Danışmanlık için Çözülmesi Gereken Meseleler

 

Modern psikolojinin insana “aşkınlıktan mahrum” ve sınırlı bakışına
(Smith, 2009) karşın, benötesi psikoloji, insanı zihinsel,
duygusal, biyolojik ve manevi boyutlarıyla bir bütün olarak ele alır ve
onu egosuyla sınırlamayarak evrendeki aşkın konumuyla tanımaya
çalışır. (Frager, 2009). İnsanı bu aşkın benötesi kimliği ile tanımaya çalışmak,
onun, egosal ve varoluşsal kimliğinin çok ötesinde bir potansiye
sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Valle, 1989).
Bu yeni bakışın psikoterapi ve psikolojik danışmanlık uygulamalarındaki
yansımaları, manevi danışmanlık ve maneviyat temelli
psikoterapiler başta olmak üzere birçok farklı yaklaşımda kendini
göstermektedir. Bu çalışmada manevi danışmanlık/rehberlik yaklaşımı
teorik pozisyonu, ilişkisel süreçleri ve terapi çerçevesi açısından değerlendirilecektir.
Böylece bu alanda odaklanmak isteyen bir ruh sağlığı
çalışanı için cevaplaması gereken sorular ve çözmesi gereken meseleler
özetlenmeye çalışılacaktır.

 

yazının devamı için.

 

https://www.academia.edu/25867714/Manevi_Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k_i%C3%A7in_%C3%87%C3%B6z%C3%BClmesi_Gereken_Meseleler_Manevi_Y%C3%B6nelimli_Psikoterapi_ve_Psikolojik_Dan%C4%B1%C5%9Fma_Kakn%C3%BCs_Yay%C4%B1nlar%C4%B1

Please reload

Please reload

Please reload

 

Tüm hakkı saklıdır. Coprighted