Please reload

Kocaeli Kitap Fuarında Sosyal Medyanın Dilini Konuştuk

May 24, 2015

1/3
Please reload

İnsanlığın Ortak Mirası: Bilgelik Yönünden Yunus Emre

November 10, 2016

 

 

 

Yeryüzüne bakıldığında ortaya koyduğu eserleri ve kendisinde açığa çıkan bilincin kapsamı itibariyle en üstün varlığın insan olduğu görülür. İslam kültüründe bu varlık, meleklerin secde ettiği ve birinin dahi öldürülmesinin tüm insanlığı öldürülmesine eş değer tutulduğu en değerli varlıktır. İnsan, ayrımsız şekilde öyle değerlidir ki hem Kuran’daki kritik yerlerde hem de Resulullah Muhammet Mustafa (s.a.v.)’ın yaptığı büyük konuşmalarda onlara hitap edilirken inananlar-inanmayanlar, kadınlar-erkekler, gençler-yaşlılar, zenginler-fakirler vb. ayrımlar gözetilmeksizin bu en değerli varlığa en kapsayıcı şekilde “Ey İnsanlar…” diye hitap edilmiştir. Yunus Emre hakikatin insanda saklı olduğunu, bundan dolayı çok değerli olduğu sırrını çözmüş ve bunu en yalın şekilde anlatmış büyük bir sufidir. Asıl bilenecek olanın insanın kendisi olduğunu “ilim kendin bilmektir” diyerek ifade etmiştir. Yine ibadetleri sıraladıktan sonra “hepsinden iyice” olanın “bir gönüle girmek” olduğunu söyleyip, bilgeliği yine İnsan’a bağlamıştır. “72 milleti bir görmeyenin hakikatta asi olduğunu” söyleyerek sırrın insanda olduğunun farkındalığıyla imanı, her insanı ayrımsız görüp sevmeye bağlamıştır. Yunus Emre’nin sahip olduğu ve hiçbir karşılık beklemeden sunduğu bu bilgeliğin anlaşılması insanlığın şu an içinde olduğu tüm kavga ve çatışmalardan kurtarabilecek güçtedir ve bu yüzden paha biçilemez değer taşımaktadır. Bu çalışma bu değerin anlaşılıp yayılmasına hizmet etme niyetiyle Yunus Emre’nin Divan ve Risaletün Nushiyye adlı eserlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

 

Devamı için 

 

https://www.academia.edu/29785484/%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_Ortak_Miras%C4%B1_Bilgelik_Y%C3%B6n%C3%BCnden_Yunus_Emre

Please reload

Please reload

Please reload

 

Tüm hakkı saklıdır. Coprighted