top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafımuratdncr

Manevi Danışmanlık için Çözülmesi Gereken Meseleler


Modern psikolojinin insana “aşkınlıktan mahrum” ve sınırlı bakışına (Smith, 2009) karşın, benötesi psikoloji, insanı zihinsel, duygusal, biyolojik ve manevi boyutlarıyla bir bütün olarak ele alır ve onu egosuyla sınırlamayarak evrendeki aşkın konumuyla tanımaya çalışır. (Frager, 2009). İnsanı bu aşkın benötesi kimliği ile tanımaya çalışmak, onun, egosal ve varoluşsal kimliğinin çok ötesinde bir potansiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Valle, 1989). Bu yeni bakışın psikoterapi ve psikolojik danışmanlık uygulamalarındaki yansımaları, manevi danışmanlık ve maneviyat temelli psikoterapiler başta olmak üzere birçok farklı yaklaşımda kendini göstermektedir. Bu çalışmada manevi danışmanlık/rehberlik yaklaşımı teorik pozisyonu, ilişkisel süreçleri ve terapi çerçevesi açısından değerlendirilecektir. Böylece bu alanda odaklanmak isteyen bir ruh sağlığı çalışanı için cevaplaması gereken sorular ve çözmesi gereken meseleler özetlenmeye çalışılacaktır. yazının devamı için. https://www.academia.edu/25867714/Manevi_Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k_i%C3%A7in_%C3%87%C3%B6z%C3%BClmesi_Gereken_Meseleler_Manevi_Y%C3%B6nelimli_Psikoterapi_ve_Psikolojik_Dan%C4%B1%C5%9Fma_Kakn%C3%BCs_Yay%C4%B1nlar%C4%B1


178 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page